Vorming: Meer dan een pop-up.
Waardevolle en betaalbare erfgoedtentoonstellingen voor één dag

 

 

Deze vorming is reeds afgelopen. Binnenkort vindt u hier een weerslag van de vorming in een Bladwijzerartikel. 

Inhoud

Bij publieksevenementen, zowel bij lokale als regionale evenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag en/of Open Kerkendagen, organiseren erfgoedbeheerders activiteiten voor één dag om hun erfgoed in de kijker te zetten. Het meest gebruikte medium hiervoor is de klassieke tentoonstelling.

Vaak vergt de organisatie van een dergelijke ééndagsexpo een grote inzet die dan nog eens met een krap budget gerealiseerd moet worden. Hoe pak je deze uitdaging best aan?

In deze vorming krijg je, vanuit de praktijk, concrete tips om een geslaagde ééndagstentoonstelling op te zetten. Een sterke inhoud, communicatie, participatie, planmatig werken, samenwerking, duurzaamheid en vormgeving zijn van cruciaal belang. Kortom: je leert er hoe je een waardevolle en betaalbare erfgoedexpo voor één dag kunt creëren.

De vorming wordt gegeven door Els Veraverbeke, conservator van het Huis van Alijn. In het Huis van Alijn realiseerde zij sinds 1999 talrijke expo’s met een out-of-the box aanpak. Door de rol van het publiek in vraag te durven stellen, gebruik te maken van originele communicatiestrategieën en door een multidisciplinaire aanpak te koppelen aan een sterke inhoud, is zij er samen met het Huis van Alijn in geslaagd het erfgoed van alledag op de culturele agenda te zetten. Vaak wordt daarbij nauw samengewerkt met erfgoedverenigingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook